Půjčovna lodí a veškerého vybavení pro vodáky na Berounce

Konečná cena je za plavidlo, včetně vybavení na určené místo + zpětný svoz vybavení.
Žádná záloha ani kauce, místo ukončení plavby lze po dohodě změnit.
Pro rodiny s dětmi nabízíme trojmístné kánoe a rafty. Osobní přístup k zákazníkům.
DOPRAVA VYBAVENÍ V CENĚ

Půjčovna kánoí a raftů 

Informace:

Půjčujeme celoročně, cena za půjčení kánoe, raftu nebo paddleboardu je dle počtu dní, doprava vybavení v daném úseku je vždy zdarma - nafukovací paddleboard k vyzvednutí v půjčovně nebo k jezu Čilá - Čechův mlýn - žádná záloha ani kauce - pojištění proti neúmyslnému poškození v ceně. 

O nás

Naše půjčovna lodí na řece Berounce nabízí od roku 2010 zapůjčení veškerého vybavení pro vodáky v úseku Chrást u Plzně - Račice. Nachází se 15 km od Křivoklátu v obci Šlovice, poblíž známých Skryjí. 
Tel. 777 083 538

Jedete na vodu poprvé?

Berounka je ideální pohodová řeka pro začátečníky a pohodáře, kteří nikam nespěchají. Rádi poradíme-zavolejte, nebo napište. Při půjčení paddleboardu ideální část nad jezem Šlovice-Čilá - 1 km od půjčovny. Pokud chcete strávit příjemný den a vyzkoušet plavbu na klidné hladině bez sjíždení řeky, nabízíme zapůjčení na ostrově nad jezem u Čechova mlýna za 300 Kč/den za kánoi nebo paddleboard s vybavením. V místě se nachází vodácké tábořiště s občerstvením.

Tip na jednodenní plavbu

Ideální spojení pro jednodenní plavbu Skryje - Višňová o víkendech
Z nádraží Křivoklát jezdí autobus do Skryjí v 11 h, jede kolem kempu Višňová v 11:07 a u Skryjského mostu je 11:30. Pro ty, kteří přijedou vlakem, nebo nechají auto ve Višňové. Pro ty, kteří nechají auto ve Skryjích, mohou se pro něj vrátit busem v 16:27.

Obrázek editujete kliknutím

houba součástí vybavení, šňůra a zámek na vyžádání

Po dohodě možnost změny délky a trasy plavby
úschova bagáže zdarma, převoz mezi kempy 900 Kč/1 den
doprava osob 9 Kč/km
doprava v ceně pro kánoe a rafty. Paddleboardů po dohodě

Výdejní a svozová místa: Chrást, Liblín, Zvíkovec, Č. mlýn, Skryje, Rozvědčík, Višňová, Roztoky, Zbečno, Račice

Vybavení

Obrázek editujete kliknutím


1 denní plavba

krajinou Oty Pavla ze Skryjí do Roztok
pohodový jednodenní výlet, cca 4 hod plavby

2 denní plavba

1. varianta
Zvíkovec - Višňová - Zbečno
2. varianta
Liblín-U Potůčků-Zvíkovec, Skryje

3 denní plavba

1. varianta
Chrást - Zvíkovec, Skryje
2. varianta
Liblín - Roztoky, příp. Zbečno

4 a více dní

po celé délce trasy
Chrást - RačiceO řece Berounce

Tato nejstarší česká řeka je klidná, proto je vhodná pro začínající
vodáky a pohodáře, kteří nikam nespěchají. Úsek řeky na Rakovnicku je nejkrásnějším na celém toku a protéká hlubokým údolím napříč krajinou Křivoklátska. Nachází se zde trosky hradu Týřova, Čertova  skála, vesnice Skryje s muzeem Joachima Barranda, malebné údolí Zbirožského potoka s romantickými jezírky. Možnost návštěvy elektroskanzenu Čechův mlýn ve Šlovicích  a hradu Křivoklát. Mezi Nezabudicemi a Branovem řeka protéká údolím Zlatých úhořů, známých z povídek Oty Pavla. Expozici věnovanou životu a dílu Oty Pavla najdete hned u řeky v domě převozníka Proška v Luhu u Branova. Zastavit se můžete ve vyhlášeném  hostinci Rozvědčík.

Sjízdnost řeky

Berounka je poměrně vodnatá řeka, sjízdná z Plzně téměř po celý rok. Vzhledem k malému spádu, množství jezů a řečiště bez balvanovitých polí ji lze bezpečně sjíždět i za nižších vodních stavů.
Rozvrh plavby - délka trasy, jakou jste schopni za jeden den splout je velice individuální. Záleží nejen na stavu vody, počasí, zkušeností, ale i délky a počtu zastávek. Průměrná cestovní rychlost je 4-5 km/h


Ze Skryjského mostu

Obrázek editujete kliknutím

   říční kilometry
Chrást - Zvíkovec

  km                  místo:
124,6                Chrást         kemp
118,1                Nadryby      kemp, přívoz,
114,3                Darová        přívoz
112,4                Planá           kemp
105,8                hrad Libštejn
103,5                Liblín           kemp Kobylka
101,7                Liblín           kemp Na Střelnici
97,6                  tábořiště Rybárna
91,1                  hrad Krašov
90,8                  Třímany       kemp U Mloka
89,3                                       U Potůčků
81,9                  Zvíkovec       kemp U Varských
81,5                                        kemp Pod Mostem
81,2                                        kemp Pohoda

říční kilometry
Zvíkovec - Račice

km                místo:
77,2              Šlovice                      tábořiště
75,6              Skryje                        kemp Ahoj
75,0                                                 tábořiště U Mostu
73,8             hrad Týřov    
68,7             U Rozvědčíka             občerstvení
67,5             muzeum Oty Pavla
66,5             Bránov                       kemp
64,7             Višňová I                    kemp
64,6              Višňová II                  kemp
64,4              Višňová Hájek           kemp
63,3              Roztoky                     hospoda U Jezzu
62,2              Roztoky                     tábořiště Mezi mosty
54,2              Zbečno                      kemp Riviera
50,6              Račice                        kemp


říční kilometry
Račice - Karlštejn

Km               místo:
47,1              Žloukovice               občerstvení
42,9               Nižbor                     občerstvení
39,6                Hýskov                   občerstvení
35,5                Beroun                   kemp
29,5                 Srbsko                   občerstvení
26,1                Karlštejn                 kemp

Zvíkovec

Obrázek editujete kliknutím

jez Čilá

Obrázek editujete kliknutím
Obrázek editujete kliknutím


Obrázek editujete kliknutím

Kontakt

         Máte dotaz? Potřebujete poradit? Napište nám na e-mail:
 lodeskryje@email.cz   nebo volat tel.   777 083 538
příp. rovnou objednat

Šlovice

Šlovice 9, okr Rakovník

náhled smlouvy - podmínky o zapůjčení

  Materiál bude při převzetí překontrolován nájemcem i pronajímatelem. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve stavu, ve kterém ho převzal. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu včas a na místě, které bylo dohodnuto. V případě změny místa ukončení se účtuje poplatek 100 Kč/kanoi a 200 Kč/raft. Den, který se účtuje, začíná v 8 hodin a končí v 18 hodin, pokud nebylo dohodnuto jinak. Mimo tuto dobu se již započítává další den. Vrátí-li nájemce předmět nájmu po době dohodnuté ve smlouvě, je povinen platit nájemné až do vrácení věci. Tento poplatek z prodlení je stanoven dle platného ceníku pronajímatele. Nájemce tímto potvrzuje, že umí zacházet se zapůjčeným předmětem nájmu a byl seznámen s návodem jeho užívání a s bezpečnostními předpisy, které jsou nezbytné pro užívání tohoto předmětu nájmu tak, jak to požaduje § 617 obč. Zák. Pronajímatel nezodpovídá za újmu na zdraví způsobenou při používání zapůjčeného předmětu. V ostatním platí pro tuto smlouvu o nájmu věcí movitých plně ustanovení § 721 - 723 obč. zák. a další ustanovení obecně právních předpisů České republiky. V případě sporu, který by vznikl z této smlouvy, se smluvní strany zavazují, že spor bude řešen podle právního řádu České republiky a před orgány ČR.

Náhrada škody:
Drobná neúmyslná poškození kryje půjčovna, za nadměrné opotřebení lodě či jiné výstroje, způsobené zjevně nedbalostí a nedodržováním výše uvedených smluvních zásad, se nájemce zavazuje uhradit náklady potřebné na jejich opravu. Výši náhrady určí pronajímatel a nájemce se zavazuje příslušnou částku uhradit při vrácení vypůjčených věcí. V případě ztráty, totálního zničení nebo odcizení zapůjčených předmětů se nájemce zavazuje pronajímateli zaplatit smluvní náhradu škody v plné výši. Za raft „colorado“ 6m 27 000 Kč, raft „colorado“ 4m 23 000 Kč, plastovou kanoi „Vydra“ 14.000 Kč, paddleboard 15 000 Kč, pádlo, lodní vak, barel, vestu 700 Kč, pádlo na paddleboard 1 000 Kč, ruční pumpa 300 Kč a podsedák 150 Kč. Nájemce se zavazuje zapůjčené věci pečlivě ochraňovat a zajišťovat proti jejich krádeži či poškození. Nájemce zodpovídá i za škody způsobené třetími osobami, kterým k vypůjčeným věcem umožnil přístup ať již vědomě či z nedbalosti. V případě odcizení zapůjčených věcí nahlásí toto neprodleně policii ČR a pronajímateli. Pronajímatel v žádném případě neručí za věci uložené v lodi,barelu nebo lodním pytli. Cena za zapůjčení byla stanovena dohodou a zaplacena v plné výši při předání předmětu nájmu. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informace pro půjčení nafukovacích člunů „Colorado“ a paddleboardu Gladiator
Nafukování: Maximální provozní tlak raftu i paddleboardu je 0,02 Mpa. Velkou opatrnost věnujte plavidlu na slunci i nepřímém, tlak uvnitř komor se může několikanásobně zvýšit jen nepatrným zahřátím. Plavidlo nechávejte ve stínu. Toto nebezpečí hrozí i při položení plavidla na rozpálenou střechu auta, asfaltovou silnici apod. Tlak nafouknutého dna raftu Vám může posloužit jako měřítko pro nafouknutí zbytku člunu – dno jediné je vybaveno přetlakovým ventilem. Jednotlivé části člunu po skončení jízdy na vodě, nebo kdykoli vytáhnete loď z vody, alespoň povypusťte a tlak jednotlivých komor i poté kontrolujte. Vyhýbejte se přepravě různých předmětů, které by mohly loď protrhnout, proříznout, odřít, nebo jinak poškodit. K takovým předmětům patří pily, sekery, nože POZOR !!! Nikdy nejezděte s otevřenými víčky ventilů, do vnitř válců se v žádném případě nesmí dostat voda a nečistoty. Ventil musí být uzavřen a opatřen víčkem. Pokud vozíte pumpičku v lodi, dbejte na to, aby se do ní v žádném případě nedostala voda. Ta by pak způsobila, že při foukání lodě se dostane voda do válců. Pumpičku vozte vždy vodotěsně zabalenou. V případě, že napustíte vodu do válců, bude Vám účtována částka 500 Kč za vysušení každého válce. VELKOU OPATRNOST věnujte jakýmkoli předmětům vyčnívajícím z vody, nebo takovým, jež nejsou dostatečně hluboko pro průjezd. Zejména však spadlým stromům a větvím. U jezů ostrým hranám. Případnou škodu na zapůjčeném materiálu opraví půjčovatel. Škodu se půjčující zavazuje uhradit. Používejte jen pádla, dodávána s plavidlem
Člun po skončení plavby nevyfukujte
Storno poplatky: pouze 24 hod. před dnem převzetí dle objednávky 50 % z ceny, jinak bez poplatku

Obrázek editujete kliknutím

náhled    smlouva o zapůjčení

Obrázek editujete kliknutím

kemp Višňová

Kontaktní formulář